Magic happens

When women

Gather

Vrouwencirkels


In een vrouwencirkel wordt je gedragen door elkaar. Er ontstaat ruimte, rust en wijsheid door samen te zijn. Door te praten, te dansen, te zingen, stil te zijn. Het is mijn verlangen om vrouwen met elkaar te verbinden om samen te groeien. Ik wens elke vrouw een groep vrouwen waar ze op terug kan vallen. Waar ze kracht uit kan putten, door wie ze telkens weer opnieuw herinnerd mag worden aan haar essentie en schoonheid.


Wat is een vrouwencirkel?


Een vrouwencirkel is een plek waar vrouwen samenkomen. Waar vrouwen kunnen delen, kunnen zijn. Waar je wijsheid, kwetsbaarheid en vrouwzijn gevierd mag worden. Waar je je leven een paar uurtjes loslaat en je even kunt onderdompelen in de helende kracht van samenzijn met andere vrouwen. Een plek waar jouw gevoelens, emoties, vragen of twijfels, maar ook talenten en ideeën ruimte krijgen.

Het symbool cirkel staat voor gelijkheid en oneindigheid. Er is sprake van verbinding, van luisteren naar elkaar en samen groeien. In verbinding delen en kwetsbaar zijn is enorm helend. Je voelt je gehoord en gezien en ontdekt dat meer vrouwen herkenning vinden in jouw verhaal.

In vroeger tijden was het heel vanzelfsprekend voor vrouwen om elke maand 3 dagen in een Rode Tent te verblijven tijdens hun menstruatie. Ze wisselden verhalen en ervaringen uit, er was een tijd van vertragen, voor elkaar zorgen. Er dienden zich nieuwe ideeën aan, er werd gelachen en gehuild. Er werd gekoesterd en gedeeld in warmte van zusterschap.  


Wat gebeurt er in een vrouwencirkel?


We komen 1 keer per maand een avond bij elkaar. Op iedere avond is er een ander thema waar we aandacht aan gaan besteden. Qua invulling ligt het open, meestal wordt er gemediteerd en is er een sharingronde, waarin iedereen mag delen wat er in haar leeft. De ruimte van een vrouwencirkel is een sacred space, waar alle informatie ook vertrouwelijk blijft. Dit is essentieel om in alle openheid met elkaar te kunnen praten. Er is ruimte voor iedereen om te delen of stil te zijn, er is alle vrijheid om te doen wat jij prettig vind. Je mag een kaarsje aansteken voor iemand, je mag een vraag stellen aan de groep. Als jij een knuffel nodig hebt, dan is er vaak iemand die hem je wil geven. Zonder oordeel luisteren we naar elkaar. Afhankelijk van het verloop is er ruimte voor dansen, schrijven, zingen of enkel praten. Alles is goed.
Ik meld me aan!